Uppsökande och nödvändig tandvård

Uppsökande och nödvändig tandvård innebär att personer med vissa funktionshinder och personer med stort behov av vård och omsorg ska få en större möjlighet till god munhälsa.

Vem har rätt till uppsökande och nödvändig tandvård?

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg, vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på natten eller ha larm. Uppsökande och nödvändig tandvård gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Man behöver ett intyg

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med. Flertalet intyg utfärdas av kommunernas omsorgspersonal men även personal inom sjukvården, hemtjänsten och psykiatrin kan bedöma omsorgsbehovet och skicka in en ansökan till Region Halland.

Munhälsobedömning

Om man har ett stort behov av omsorg, eller ett LSS-beslut, får man samtidigt med intyget ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt i hemmet. Munhälsobedömningen utförs av den tandläkare eller tandhygienist som regionen har avtal med och kostar ingenting.

Nödvändig tandvård

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat utifrån vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder och behandling av infektioner och lagningar.

Vid mer omfattande behandling ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till Region Halland som får bedöma om behandlingen är godkänd. Man har själv rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist man vill gå till. Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos en privattandläkare eller tandläkare i folktandvården är kostnaden 150 kronor och hos specialisttandläkare 300 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1 100 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånadersperioden. Efter 85-årsdagen är tandvård som utförs inom ramen för Nödvändig tandvård avgiftsfri.

Kontakt

Frågor besvaras av tandvårdsenheten, avdelningen för Kunskapsstyrning, Regionkontoret i Halmstad, tfn:035-13 48 48