Välkommen till Vårdcentralen Centrum mitt i centrala Laholm

Den 21 januari 2013 startade vi Öppen mottagning på Vårdcentralen Centrum.

Hit är du välkommen för en kortare konsultation när det gäller de flesta akuta besvär/symtom utan att boka tid, t ex hals/öron/ögon, besvär med urinvägar, skelettskador, sårskador, akut ryggsmärta.

Öppet helgfri Måndag - Fredag

8:00 - 16:00

Vår öppna mottagning ligger till höger efter receptionen (gamla distriktssköterskemottagningen),du tar en nummerlapp i receptionenoch sitter ner i väntrummet  för att sedan bli omhändertagen av en sjuksköterska. Du talar om vad du söker för och blir sedan hänvisad till rätt vårdgivare.

För kroniska sjukdomar, intyg eller sjukskrivningar är du välkommen att ringa oss på: 157 00. Du uppger ditt namn, födelsedata och telefonnummer och blir sedan uppringd av en sjuksköterska som du bokar en tid med.

 

Under länkarna till vänster finner du mer om allt det som du som valt Vårdcentralen Laholm får tillgång till.

 

Vårdval Halland

Vårdcentralschef

Marie Paulsson, 0430-15728