Vårdcentralen Kungsbacka

Vårdcentralen Kungsbacka ligger på Kungsbacka Närsjukhus, med närhet till specialistmottagningar, röntgen, dietist, fotvårdsterapeut och apotek som finns i huset. Utöver läkar- och distriktssköterskemottagning har vi bland annat provtagning, barnavårdscentral, diabetesmottagning, infektionsmottagning, astma/KOL-mottagning, tobaksavvänjning, riskbruksmottagning, kurator, terapeut med KBT-inriktning, psykolog, rehab-samordnare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt resevaccinationsmottagning.

Vi kan erbjuda både planerade och akuta tider till våra läkare och sjuksköterskor, dessa bokas via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på telefon 0300-56 52 40.

Badtofflor på strand 

Vaccinera dig inför en lyckad utlandsresa! Vi ger dig råd och utför vaccinationer för hela familjen.

Vårdcentralschef Jessica Bergerheim

Välj eller byt vårdcentral

Välj eller byt vårdcentral - valet slår igenom direkt

Logga in  på www.1177.se och välj vårdcentral.

Läs mer om val av vårdcentral