Vårdcentralen Oskarström

Välkommen till Vårdcentralen Oskarström!

Med omtanke, professionalitet och ständig utveckling ger vi vård med bästa kvalitet!

Anmäl ditt besök

I receptionen tar en medicinsk sekreterare emot dig. De tar betalt för och anmäler ditt besök och visar dig vidare till rätt väntrum.

Återbud

Alla avtalade tider måste avbokas minst 3 timmar före besöket.
Uteblivet besök debiteras.

Lista dig hos oss - Byte av vårdenhet

Nu kan du både välja och byta vårdenhet i Mina vårdkontakter.
Logga in i Mina vårdkontakter och välj/byt vårdenhet.
Läs mer om Vårdval Halland

Kvälls- och helgmottagning

Om du blir sjuk i Halmstad finns det tre vägar att gå beroende på hur sjuk du är och när på dygnet du blir sjuk.

Mer information om Kvälls- och helgmottagningen

Frågor eller synpunkter

Vårdcentralschef Maria Ek

Om du har frågor eller synpunkter om vår verksamhet, dock ej medicinska ärenden eller avbokningar, kan du även kontakta oss via e-post. Observera att e-posten ej sker via säker förbindelse, sekretess kan ej garanteras. Vi hänvisar istället till Mina vårdkontakter, se information till höger.