Vårdcentralen Oskarström

Välkommen till Vårdcentralen Oskarström!

Med omtanke, professionalitet och ständig utveckling ger vi vård med bästa kvalitet!

Anmäl ditt besök

Du som avtalat tid  går till receptionen och tar en nummerlapp. Medan du väntar på din tur, ta fram pengar, legitimation och eventuellt frikort. I receptionen tar en medicinsk sekreterare emot dig. De tar betalt för och anmäler ditt besök, och visar dig vidare till rätt väntrum.

  Resevaccination

Vaccinera dig inför en lyckad utlandsresa!  Vi ger dig råd och utför vaccinationer för hela familjen.

Välkommen!  För mer information om resevaccinationer klicka här.

Kvälls- och helgmottagning

Om du blir sjuk i Halmstad finns det tre vägar att gå beroende på hur sjuk du är och när på dygnet du blir sjuk.

Mer information om Kvälls- och helgmottagningen

 

Lista dig hos oss - Byte av vårdenhet

Nu kan du både välja och byta vårdenhet i Mina vårdkontakter.
Logga in i Mina vårdkontakter och välj/byt vårdenhet.
Alternativt kan du fylla i och skicka in blanketten "Val av vårdenhet (PDF-dokument, 88 kB)".
Läs mer om Vårdval Halland

Frågor eller synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter om vår verksamhet, dock ej medicinska ärenden eller avbokningar, kan du även kontakta oss via e-post. Observera att e-posten ej sker via säker förbindelse, sekretess kan ej garanteras. Vi hänvisar istället till Mina vårdkontakter, se information till höger. 

Vårdcentralschef:
Maria Ek, maria.ek@regionhalland.se