Direkt till innehållet

Ungt perspektiv Halland – Konferens

Hur kan ungdomars röster bli hörda och hur kan barn och ungdomar få det inflytande som de har rätt till? Det var några av de frågor som stod i fokus när länsstyrelsen och regionen bjöd in till konferensen – Ungt perspektiv Halland.

Konferensen hölls den 8 februari 2023 på Teater Halmstad. Ett referat från dagen kan du läsa här:

Ungas inflytande i fokus på konferens – Region Halland

BIld på den visualisering av dagen som gjordes löpande
Visualisering av konferensens diskussioner. Foto: Lasse Nyman

Har du frågor om konferensen?

Kontakta: Malin Andrén, strateg social hållbarhet

Telefon: 076-495 95 74

E-post: malin.k.andren@regionhalland.se

Inbjudan och bakgrund till konferensen

Ungas inflytande 8 februari 2023 (pdf)

Senast ändrad: