Webbplatser

Webbplatser ikon

Att avsluta sitt uppdrag

Alla politiska förtroendeuppdrag har en begränsad mandatperiod. Det kan finnas situationer när ett uppdrag avslutas i förtid. Det kan till exempel ske om du flyttar från länet och därför inte längre är valbar eller om du av andra skäl väljer att lämna uppdraget.

Läs mer om valbarhet Länk till annan webbplats. i kommunallagens fjärde kapitel.

Så här gör du för att avsluta ditt politiska förtroendeuppdrag i förtid

Du avsäger dig uppdrag genom att skriftligen skicka din avsägelse till regionfullmäktige. Det finns ingen särskild blankett att använda. Din avsägelse behöver innehålla uppgift om vem du är, vilka uppdrag du avsäger dig ifrån samt när du vill att uppdragen ska upphöra. Viktigt är att du undertecknar din avsägelse med namnteckning.

Skicka med brev till:

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Skicka e-post:

Vill du sända din avsägelse med e-post kan du scanna/fota den och skicka till regionen@regionhalland.se

Vad händer när uppdraget avslutas?

Efter att du har sänt in din avsägelse enligt ovan tas den upp vid nästkommande sammanträde med regionfullmäktige. Vid mötet beslutar regionfullmäktige att entlediga dig från det aktuella uppdraget. I de flesta fall väljer fullmäktige en annan person att fylla den tomma platsen som blir då du lämnar.

Observera att du har ditt uppdrag fram till dess att regionfullmäktige behandlat din avsägelse. Under denna tid kommer du fortsatt få kallelser och utskick som hänger ihop med ditt uppdrag.

Återlämning av iPad, e-post stängs

Om du efter din avsägelse inte har kvar några uppdrag i Region Halland ska du snarast återlämna din iPad och eventuell ytterligare utrustning du lånat.

Om du inte har kvar några uppdrag i Region Halland kommer ditt e-postkonto att stängas efter några veckor. Du har själv ansvar att spara eventuellt innehåll du vill behålla.

För frågor om detta kontakta regionfullmäktiges sekreterare.

Senast ändrad: