Webbplatser

Webbplatser ikon

E-post

Som förtroendevald tilldelas du en e-postadress från Region Halland. Denna e-postadress är regionens kontaktväg till dig. Det är även kontaktväg för allmänhet och media till dig som förtroendevald. Du förväntas att löpande ta del av epostmeddelanden som inkommer. Inför sammanträden kan du förvänta dig flera utskick.

Privat epost

Regionen använder inte din privata e-post för kontakt med dig, annat än i undantagsfall. En privat e-post används inte för löpande kommunikation och utskick.

Allmänna handlingar i din e-post (eller fysiska handlingar)

Ett e-postmeddelande och/eller en bifogad fil kan utgöra en inkommen handling som utan dröjsmål ska registreras i regionens diarium. Ett sådant e-post kan du normalt vidarebefordra till diariet och begära att det registreras. Kontakta gärna diariet om du får e-post eller andra handlingar som ska diarieföras och behöver hjälp. Regionstyrelsens diarium nås via registrators epost eller på telefon 035-13 48 00.

Inloggning och lösenord

Logga in till din e-post Länk till annan webbplats.

Byt lösenord till din e-post Länk till annan webbplats.

Epost på ipad/telefon

Du kan nå din e-post genom appen Outlook på din ipad eller telefon. Du måste då även ha installerat appen Microsoft Authenticator för att säkerställa så kallad tvåstegsverifiering. IT-support kan hjälpa om du stöter på problem, de nås på telefon 010-476 19 00.

Vad händer om jag slutar som förtroendevald?

När du slutar som förtroendevald stängs din e-post efter en viss tid. Om du har material på din e-post du vill behålla behöver du själv flytta detta därifrån innan kontot stängs. När kontot stängts går information inte att återskapa.

Support och säkerhet

För IT-support kring ditt e-postkonto vänder du dig till servicedesk på telefon 010-476 19 00.

Samma nummer gäller för frågor om säkerhet kopplat till din e-post, till exempel nätfiske, om någon obehörig har kommit åt ditt konto, med mera.

För support kring din iPad kan du även kontakta Olof Axelsson (Varberg) 0340-66 37 86 eller Anders Söderberg (Halmstad) 035-17 28 52.

Senast ändrad: