Webbplatser

Webbplatser ikon

Möten och resor

Förtroendevalda ansvarar generellt för att boka sina egna resor och övernattningar. I vissa fall kan nämndens sekreterare hjälpa till. Resor vid regionuppdrag ska göras miljövänligt och kostnadseffektivt samt med hänsyn till individuella förutsättningar och behov samt att arbetseffektiviteten optimeras.

Boka via upphandlad leverantör

Bokningar och resor ska följa regionens styrdokument, riktlinjer, anvisningar och avtal för tjänsteresor. Det innebär bland annat att alla delar av resan ska bokas via upphandlad resebyrå och biluthyrning. För att få lägsta kostnad ska resan bokas i god tid, med lägsta möjliga grad av ombokningsrätt.

Policy och riktlinje för möten och resor

Förtroendevalda omfattas av regionens policy och riktlinje för möten och resor.

Det övergripande målet är att dessa sker på ett hållbart sätt, är kostnadseffektiva och säkra samt bidrar till en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö. Möten och resor ska planeras och genomföras i enlighet med policy och riktlinje för resor Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster..

Generellt gäller att resor ska planeras och bokas med så god framförhållning som möjligt samt att:

  • Kortare resor sker genom gång, cykel eller kollektivtrafik.
  • Vid längre resor väljs tåg, buss eller båt i första hand.
  • Resa med bil ska genomföras med Region Hallands fordon (poolbilar och verksamhetsfordon). Resa med privat bil får ske när andra alternativ inte är lämpliga.
  • Flyg bör enbart väljas vid längre resor när alternativ (exempelvis tåg eller buss) saknas eller då något annat alternativ inte är möjligt på grund av exempelvis tidsbrist. Av miljö- och säkerhetsskäl kan tåg i kombination med övernattning vara ett lämpligare val än flyg eller bil.

Bokning av resa

Resor bokas via DIB Travel. Kontakta din nämndsekreterare för mer information.

Ersättning vid resa

När du reser med anledning av ditt förtroendeuppdrag utgår arvode och ersättning enligt arvodesreglementet.

Senast ändrad: