Webbplatser

Webbplatser ikon

Sammanträden, kallelser och handlingar

Sammanträdesdagar

Varje nämnd bestämmer sina egna sammanträdesdagar och tider. Nästa års sammanträdestider bestäms normalt på hösten året före.

Sammanträdesdagar 2024

Kallelse till styrelse och nämnder

För styrelse och nämnder gäller att kallelse skickas cirka en vecka före sammanträdet. Rutinerna kan variera något mellan olika nämnder. Kallelsen görs tillgänglig i Meetings plus, i vissa fall får du även ett separat e-post med information.

För regionfullmäktige gäller att kallelsen ska vara utsänd senast en vecka före sammanträdet. Kallelse sänds till din @regionhalland-epost.

Meddela förhinder

Förhinder till regionfullmäktiges sammanträdes skickas till: ltfunk1760485@regionhalland.se

Förhinder till regionens övriga organ meddelas till respektive sekreterare.

Handlingar

Sammanträdeshandlingar görs tillgängliga digitalt genom appen Meetingsplus på din iPad. Du kan även nå handlingarna genom att gå till webbadressen http://meetingsplus.regionhalland.se Länk till annan webbplats. – då kan du använda valfri dator, telefon eller surfplatta. Du får handlingar för de nämnder du har uppdrag i samt för de nämnder vars handlingar är offentliga. Regionfullmäktiges är som regel offentliga.

För frågor om Meetingsplus kontaktar du din nämndsekreterare.
För övriga frågor kring din iPad och IT kontaktar du Servicedesk på telefon 010-476 19 00.

Protokoll

I Meetingsplus publiceras protokoll efter att de justerats. Du kan ta del av protokoll från alla nämnder.

Protokoll publiceras även på http://politik.regionhalland.se Länk till annan webbplats. under respektive forum.

Senast ändrad: