Direkt till innehållet

Styrande dokument

Regionens verksamhet och det politiska arbetet utgår från ett antal styrande dokument.
Här finns några av de viktigaste dokumenten att ta del av.

Politiskt arbete

Arbetsordning Regionfullmäktige
Reglementen nämnder och styrelse
Delegationsordning för regionstyrelsen
Arvodesreglemente
Riktlinje för möten och resor

Regionens vision, mål och uppdrag

Relaterad information

Kommunallagen styr regionens arbete och ramar in det politiska beslutsfattandet.

Samtalston i politiken är ett utbildningsmaterial från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtal.

Så styrs regionerna är en informationssida från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Senast ändrad: