Direkt till innehållet

Sammanträdesdagar 2022

Regionfullmäktige

2 mars, 27 april, 22 juni, 26 oktober, 23 november, 14 december

Regionstyrelsen

9 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni, 31 augusti, 12 oktober, 9 november, 30 november

Driftnämnden kultur och skola

10 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, 28 september, 20 oktober, 24 november, 12 december

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

11 februari, 25 mars, 29 april, 3 juni, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december

Senast ändrad: