Webbplatser

Webbplatser ikon

Politisk organisation

Region Halland är en politiskt styrd organisation. Ansvaret för vår verksamhet ligger hos politiskt valda styrelser och nämnder. Här kan du läsa om deras ansvarsområden.

Organisationsschema över Region Hallands politiska organisationFörstora bilden

Region Hallands politiska organisation Pdf, 54 kB, öppnas i nytt fönster. (2023)

Hitta förtroendevalda i Region Halland Länk till annan webbplats.

Regionfullmäktige

Den högsta beslutande församlingen i Region Halland är regionfullmäktige. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål vi ska jobba mot och hur pengarna ska fördelas mellan olika områden.

Regionfullmäktige har 71 ledamöter som representerar befolkningen i Halland. Ordförande är Jonas Hellsten (M).

Samtliga ledamöter i regionfullmäktige Länk till annan webbplats.

Mandaten fördelar sig så här under 2023–2026:

 • Socialdemokraterna 21
 • Moderaterna 17
 • Sverigedemokraterna 12
 • Centerpartiet 7
 • Kristdemokraterna 6
 • Liberalerna 4
 • Vänsterpartiet 4.

Regionstyrelsen och dess utskott

Regionstyrelsen leder och samordnar regionens arbete, med särskilt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och att hälso- och sjukvården och tandvården bedrivs enligt de mål som regionfullmäktige satt upp. Regionstyrelsen har också uppsyn över de bolag som regionen helt eller delvis äger.

Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Mikaela Waltersson (M).

Inom regionstyrelsen finns tre utskott – Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU), regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) samt regionstyrelsens tillväxtutskott (TU). Inför mandatperioden 2023-2026 har det även inrättats en social hållbarhetsberedning.

Samtliga ledamöter i regionstyrelsen och utskott Länk till annan webbplats.

Kommun- och regionledningsforum

Kommun- och regionledningsforum ska samordna regional och kommunal utveckling och skapa samarbeten mellan kommunerna. I kommunberedningen sitter representanter för de sex kommunerna och för Region Halland.

Driftnämnder

 • Hallands sjukhus
 • Närsjukvård
 • Psykiatri
 • Regionservice
 • Ambulans, diagnostik och hälsa
 • Kultur och skola

Samtliga ledamöter i driftnämnderna Länk till annan webbplats.

Gemensamma nämnder

Region Halland och kommunerna i Halland har två gemensamma nämnder – Patientnämnden och Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.

Patientnämnden

Samtliga ledamöter i Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Samtliga ledamöter i Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Länk till annan webbplats.

Reglementen och instruktioner

De olika styrelsernas och nämndernas uppdrag finns i dokumentet Reglementen för regionstyrelsen och driftnämnderna Länk till annan webbplats.

Patientnämnden har ett eget reglemente: Reglementet för patientnämnden Pdf, 137 kB.

Senast ändrad: