Direkt till innehållet

Lokala nämnder

Region Hallands lokala nämnder avvecklades 1 januari 2023. Inför varje ny mandatperiod ser Region Halland över den politiska organisationen. När nämnderna avvecklas inrättas istället en Beredning för social hållbarhet, som är knuten till regionstyrelsen.

Under perioden 2007–2022 har Region Halland haft en lokal nämnd i varje kommun. Regional politik som har verkat lokalt. De har arbetat långsiktigt och strategiskt på uppdrag av regionfullmäktige.

De lokala nämndernas uppdrag

Nämnderna har arbetat med hållbar samhällsutveckling, med fokus på folkhälsa och social hållbarhet, för att främja en god och jämlik hälsa för invånarna i Halland.

Uppdraget har bland annat varit att samverka med olika aktörer lokalt och regionalt, ta fram och sprida kunskapsunderlag, att fånga upp behov och driva utvecklingsarbeten inom olika områden såsom tillit, trygghet samt barns och ungas hälsa och livsvillkor.

Med örat mot marken – en historiebeskrivning av de lokala nämndernas arbete

Historiebeskrivningen ger en inblick i hur lokala nämnder har arbetat och hur uppdraget har förändrats. Här finns exempel på utvecklingsprocesser, kunskapsuppdrag och dialogarbeten som nämnderna tagit initiativ till och jobbat med, samt viktiga lärdomar och framgångsfaktorer att ta med in i det fortsatta arbetet i Halland.  

Lokala nämnder – Historiebeskrivning (pdf)

Tillgänglighetsrapport Lokala Nämnder – Historiebeskrivning (pdf)

Beredning för social hållbarhet ersätter de lokala nämnderna

I samband med att de lokala nämnderna avvecklas inrättas en social hållbarhetsberedning under Regionstyrelsen. Detta för att ytterligare förstärka arbetet med social hållbarhet och öka förutsättningarna att tillsammans bygga ett hållbart Halland. 

Beredningens uppdrag beskrivs här: Uppdrag och direktiv – Beredning för social hållbarhet (pdf).

Senast ändrad: