Direkt till innehållet

Lokala nämnder

Region Hallands lokala nämnder arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna.

De lokala nämnderna, en i varje kommun, är regional politik som verkar lokalt och arbetar långsiktigt och strategiskt på uppdrag av regionfullmäktige.

Nämnderna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att

  • Ta fram och sprida kunskap.
  • Initiera, bidra till och delta i samverkan med olika aktörer inom regionen, kommunerna, civilsamhället, myndigheter med flera.
  • Driva utvecklingsarbete inom olika områden såsom tillit, trygghet samt barns och ungas hälsa och livsvillkor.

Informationsblad om Lokala nämnder, inklusive kontaktuppgifter.

Film: Här finns exempel på lokal samverkan

Mer information om de lokala nämndernas arbete för ökad kunskap, samverkan och utveckling finns på undersidorna (se länkarna i vänsterspalten).

Samverkan och utvecklingsarbete

Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för lokala nämnders arbete. Det krävs insatser på flera nivåer och från flera aktörer.

Arbetet anpassas efter lokala förutsättningar och behov, vilket gör att forum för samverkan ser olika ut i de halländska kommunerna. Gemensamt är att forumen samverkar kring frågor om livsvillkor, folkhälsa, trygghet, tillit med mera.

Utvecklingsarbete som flera lokala nämnder deltar i är:

  • Föräldrastöd, till exempel ”Föräldrar Emellan” (föreläsningar och cirklar riktat till föräldrar)
  • Skolutvecklingsarbete genom ”Välmående ger resultat” vars syfte är att stärka barns, elevers och skolpersonals välmående och hälsa samt öka förutsättningarna för bättre skolresultat.
  • Lokala nämnder genomför årligen utvecklingsdagen ”Att leda in i framtiden” som syftar till att sprida kunskap och inspiration samt vara en möjliggörare till nya nätverk och samarbeten. Dagen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Halland, samtliga halländska kommuner, myndigheter och civilsamhället.
  • Meningsfull fritid för barn och unga med behov av stöd och anpassade aktiviteter i samverkan mellan barnkliniken, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen inom Region Halland, kommunerna, RF SISU Halland och det lokala föreningslivet.

Möten och handlingar

Datum för de lokala nämndernas möten

Protokoll och handlingar från de lokala nämndernas möten

Senast ändrad: