Direkt till innehållet

Att leda in i framtiden – digital konferens

Region Hallands lokala nämnder välkomnar dig till en digital konferens där vi tar del av kunskap, erfarenheter och utforskar lösningar tillsammans.

Att leda omställningen för en hållbar samhällsutveckling där innovation och kreativitet främjas kräver nya arbetssätt. Tillit, såväl inom organisationer som mellan invånare och samhällsinstitutioner är en förutsättning för social hållbarhet. Vid årets digitala konferens Att leda in i framtiden delar vi kunskap, erfarenheter och utforskar tillsammans möjligheter för hållbar utveckling genom att sätta tillit i centrum – och du är bjuden!

Konferens 2022

Program: Kommer snart.

Datum och tid: den 27 oktober 2022.

Plats: Konferensen är digital.

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som arbetar med samhällsutveckling inom offentlig eller idéburen sektor, oavsett om du är förtroendevald, chef eller medarbetare.

Tidigare konferenser

Konferens 2021

Program: Att leda in i framtiden 2021 (pdf)

Konferens 2020

Program: Att leda in i framtiden 2020 (pdf)

Senast ändrad: