Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Falkenberg

Det lokala arbetet för en hållbar samhällsutveckling bygger på samverkan mellan Falkenbergs kommun, Region Halland och andra viktiga aktörer, exempelvis civilsamhället, näringslivet, räddningstjänsten och Länsstyrelsen Halland. Vi arbetar tillsammans för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Satsningar under 2021

Här kan du läsa mer om satsningar under 2021:

Kunskapshöjande insats inom psykisk ohälsa och suicid

Utbildningar och föreläsningar 2021

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Falkenberg

 

Kontaktpersoner

GunMarie Stenström, ordförande, mobil 070-521 32 16,

Gunmarie.Stenstrom@regionhalland.se

Irene Gustavsson, vice ordförande, mobil 076-110 11 52,

Irene.Gustavsson@regionhalland.se

Katrin Håkansson, nämndtjänsteman, mobil 073-401 10 84,

Katrin.Hakansson@regionhalland.se

Karin Nilsson, strateg, mobil 076-849 24 64,

Karin.C.Nilsson@regionhalland.se

Senast ändrad: