Direkt till innehållet

Kunskapshöjande insats inom psykisk ohälsa och suicid

Suicid (självmord) är en svår samhällsutmaning och den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. För att arbeta med denna komplexa och livsviktiga fråga behövs samverkan mellan olika aktörer i samhället. Därför har Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg tillsammans med ett antal organisationer bildat ett suicidpreventivt nätverk i Falkenberg.

Nätverket i Falkenberg samverkar för att sprida kunskap om suicidprevention och för att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Bland annat uppmärksammade nätverket den suicidpreventiva dagen den 10 september. Detta gjordes genom en film som lades upp på sociala medier. Under våren 2021 gjordes kunskapshöjande insatser i form av en Samtalsledarutbildning och fyra föreläsningar som heter Våga fråga!

Filmen var framtagen specifikt för ändamålet av Dramalogen utifrån givna riktlinjer, med huvudbudskapet att minska stigmat kring psykisk ohälsa, våga vara en medmänniska och våga fråga individer om hur de mår.

Film Suicidprevention

Önskar du veta mer om Lokal nämnds arbete med att ta fram och sprida kunskap? Du kan läsa om detta på nämndernas sidor: Lokala nämnder.

Kunskapshöjande insatser 2021

Under 2021 har kunskapshöjande insatser inom psykisk ohälsa och suicid genomförst i samarbete med den ideella organisationen Suicide Zero . Insatsen ligger inom ramen för Falkenbergs Medborgarlöfte - Medborgarlöfte för ökad trygghet i Falkenberg.

Falkenbergs suicidpreventiva nätverk

Här kan du läsa mer om Falkenbergs suicidpreventiva nätverk:

Falkenbergs suicidpreventiva nätverk

Senast ändrad: