Direkt till innehållet

Utbildningar och föreläsningar 2021

Livsviktiga Snack - rusta ditt barn för livet!

Som ett led i arbetet för en ökad psykisk hälsa möjliggör Lokal nämnd Falkenberg att Suicide Zeros föreläsning ”Livsviktiga Snack” genomförs på ett antal intresserade skolor i Falkenberg under höstterminen 2021.

En regionövergripande föreläsning kommer också att genomföras under kvällstid den 18 november via Region Hallands sex lokala nämnder, Föräldrar emellan och andra lokala samverkansnätverk, samt Länsstyrelsen Halland.

Livsviktiga Snack är en föreläsning riktad till föräldrar och andra viktiga vuxna som möter barn mellan 9–12 år. Föreläsningen tar ungefär en timma och efter det finns det möjlighet att ställa frågor.

Länk till föreläsningen.

Barn som kan prata om känslor mår bättre. Forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustande för att klara livets utmaningar. Under föreläsningen får du ta del av kunskap och tips som bygger på boken med samma namn.

Vi hoppas att många livsviktiga snack kommer att föras i Halland!

Suicide Zero och Livsviktiga Snack har en hemsida där du kan ladda ner boken: Livsviktiga Snack (suicidezero.se)

Föreläsningarna genomförs av Suicide Zero, Suicide Zero - för ett samhälle utan självmord.

Frågor besvaras av Karin Nilsson: Karin.C.Nilsson@regionhalland.se


Utbildning - Våga fråga!

Digital utbildning som ges vid fyra olika tillfällen

Samma utbildning ges vid fyra digitala tillfällen, samtliga tillsammans med Suicide Zero. Du kommer få ta del av en förinspelad föreläsning på ungefär en timme som tar upp fakta och myter om självmord, varningssignaler och samtalsmetoden BÖRS.

BÖRS bygger på Motiverande Samtal där du får verktyg för hur du kan prata med någon som mår dåligt och har tankar på att sitt liv. Efter filmen följer 30 minuter frågestund tillsammans med Suicide Zero.

Hela utbildningsupplägget bygger på Suicide Zeros utbildning Våga Fråga som är framtagen och granskad i samråd med ledande expertis inom suicidprevention.

Genomfört: Tisdag den 30 mars kl. 13:30-15:00, Onsdag den 14 april kl. 18:00-19:30, Torsdag den 6 maj kl. 18:00-19:30, Onsdag den 26 maj kl. 13:30-15:00.

Föreläsningen sändes digitalt via Youtube.

Målgrupp: Du som är över 18 år och som är intresserad av att engagera dig mot psykisk ohälsa och vill sprida kunskaper vidare. Du behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta. Det handlar om medmänskliga samtal.

Pris: Utbildningen är kostnadsfri.

ANMÄLAN: Anmäl dig senast dagen innan föreläsningen. Bekräftelse mailas ut kontinuerligt.

Anmälan till den 30 mars

Anmälan till den 14 april

Anmälan till den 6 maj

Anmälan till den 26 maj

Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt: Anna.Sehlstedt@regionhalland.se

Frågor om innehåll besvaras av Karin Nilsson: Karin.C.Nilsson@regionhalland.se


Samtalsledarutbildning - Våga fråga!

Digital utbildning vid två tillfällen

Du lär dig upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och får de verktyg du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må dåligt. Du får även kunskap och material för att kunna driva det suicidpreventiva arbetet vidare i din organisation samt information om den regionala suicidpreventiva handlingsplanen. Observera att samtalsledarutbildningen handlar om det första samtalet, att våga fråga, lyssna och att vara medmänniska. Du behöver inga förkunskaper.

Genomfört: Onsdag den 17 mars kl 09:00-15:00 och onsdag den 24 mars kl 18:00-19:30. Utbildningen sker digitalt via Teams.

Målgrupp: Du som är intresserad av att arbeta mot psykisk ohälsa och vill vara kunskapsspridare i din organisation.

Pris: Utbildningen är kostnadsfri vid deltagande.

Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt: Anna.Sehlstedt@regionhalland.se

Frågor om innehåll besvaras av Karin Nilsson: Karin.C.Nilsson@regionhalland.se

Inbjudan - Samtalsledarutbildning Våga fråga 17 och 24 mars 2021

Senast ändrad: