Direkt till innehållet

Utbildningar och föreläsningar 2021

Utbildning - Våga fråga

Digital utbildning som ges vid fyra olika tillfällen

Samma utbildning ges vid fyra digitala tillfällen, samtliga tillsammans med Suicide Zero. Du kommer få ta del av en förinspelad föreläsning på ungefär en timme som tar upp fakta och myter om självmord, varningssignaler och samtalsmetoden BÖRS.

BÖRS bygger på Motiverande Samtal där du får verktyg för hur du kan prata med någon som mår dåligt och har tankar på att sitt liv. Efter filmen följer 30 minuter frågestund tillsammans med Suicide Zero.

Hela utbildningsupplägget bygger på Suicide Zeros utbildning Våga Fråga som är framtagen och granskad i samråd med ledande expertis inom suicidprevention.

Datum och tid:

Tisdag den 30 mars kl. 13:30-15:00

Onsdag den 14 april kl. 18:00-19:30

Torsdag den 6 maj kl. 18:00-19:30

Onsdag den 26 maj kl. 13:30-15:00

Föreläsningen sänds digitalt via Youtube..

Målgrupp: Du som är över 18 år och som är intresserad av att engagera dig mot psykisk ohälsa och vill sprida kunskaper vidare. Du behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta. Det handlar om medmänskliga samtal.

Pris: Utbildningen är kostnadsfri.

ANMÄLAN: Anmäl dig senast dagen innan föreläsningen. Bekräftelse mailas ut kontinuerligt.

Anmälan till den 30 mars

Anmälan till den 14 april

Anmälan till den 6 maj

Anmälan till den 26 maj

Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt: Anna.Sehlstedt@regionhalland.se

Frågor om innehåll besvaras av Karin Nilsson: Karin.C.Nilsson@regionhalland.se


Samtalsledarutbildning - Våga fråga

Digital utbildning vid två tillfällen

Du lär dig upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och får de verktyg du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må dåligt. Du får även kunskap och material för att kunna driva det suicidpreventiva arbetet vidare i din organisation samt information om den regionala suicidpreventiva handlingsplanen. Observera att samtalsledarutbildningen handlar om det första samtalet, att våga fråga, lyssna och att vara medmänniska. Du behöver inga förkunskaper.

Datum och tid:

Onsdag den 17 mars kl 09:00-15:00 och onsdag den 24 mars kl 18:00-19:30. Utbildningen sker digitalt via Teams.

Målgrupp: Du som är intresserad av att arbeta mot psykisk ohälsa och vill vara kunskapsspridare i din organisation.

Pris: Utbildningen är kostnadsfri vid deltagande.

Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt: Anna.Sehlstedt@regionhalland.se

Frågor om innehåll besvaras av Karin Nilsson: Karin.C.Nilsson@regionhalland.se

Inbjudan - Samtalsledarutbildning Våga fråga 17 och 24 mars 2021

 


Föreläsningar - Livsviktiga snack

Föreläsningen Livsviktiga snack kommer att genomföras digitalt vid flera tillfällen under hösten 2021. Är din skola intresserad av att genomföra föreläsningen hos er så ta kontakt med oss.

Livsviktiga snack är en föreläsning riktad till föräldrar med barn mellan 9-12 år. Föreläsningen är på ungefär en timme med efterföljande frågestund på 30 minuter.

Barn som kan prata om känslor mår bättre. Forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustande för att klara livets utmaningar. I denna föreläsning får du ta del av kunskap och tips som bygger på boken med samma namn och som är utskickad till föräldrar med ett 9-årigt barn.

Här finner du mer information om Livsviktiga snack.

Pris: Föreläsningarna är kostnadsfria.

Anmälan: Intresseanmälan kan göras här.

Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt: Anna.Sehlstedt@regionhalland.se

Frågor om innehåll besvaras av Karin Nilsson: Karin.C.Nilsson@regionhalland.se

Senast ändrad: