Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Hylte

Det lokala arbetet för en socialt hållbar samhällsutveckling bygger på samverkan med kommunen och andra viktiga aktörer för att möjliggöra en god och jämlik hälsa på lika villkor hos alla i Hylte. Genom att stödja, samverka och föra dialog med olika aktörer arbetar vi gemensamt för att stärka invånarnas hälsa.

Ett axplock av processer och utvecklingsområden som sker i Hylte:

  • Unga och unga vuxnas psykiska hälsa är ett prioriterat område sedan flera år tillbaka som nämnden löpande sprider kunskap om och samverkar kring i olika forum. Under 2020 arrangerade nämnden temaveckan Psyklyftet tillsammans med Hylte kommun och andra aktörer för första gången. Syftet var att sprida kunskap om psykisk hälsa/ohälsa samt ge möjlighet till samtal och inspiration för att stärka hälsan. På grund av skärpta råd till följd av covid-19 fick flera aktiviteter genomföras digitalt, ställas in eller flyttas fram. Ursprungligt Program för temaveckan finns här. Psyklyftet kommer även genomföras under 2021, för uppdaterad information besök www.hylte.se/psyklyftet
  • Folkhälsorådet i Hylte är ett rådgivande organ där ledamöter från kommunstyrelsen, kommunens alla nämnder och lokala nämnden i Hylte medverkar. Genom samverkan ska folkhälsorådet driva ett gemensamt och långsiktigt, målinriktat och strategiskt folkhälsoarbete i kommunen.
  • Projektet ”TWD Friendly sportswear – få 100 kvinnor i rörelse” genomförs tillsammans med föreningen Hylte sport och event. Projektet syftar till att öka den fysiska aktiviteten och sociala gemenskapen och därmed en ökad hälsa bland kvinnor i Hylte kommun. Projektet pågår under sex månader 2021 och har över 130 deltagare.
  • Projektet Delaktig för ungas trygghet (DUTT) genomfördes i samarbete med Hylte kommun 2020. Syftet var att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med särskilt fokus på trygghet samt att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet. Under 2021 sprids erfarenheter och kunskapen från projektet för att öka tryggheten bland unga.

Dokument och länkar

Folkhälsorådet i Hylte

Folder - Barns rättigheter och föräldrars ansvar

Kontaktpersoner

Anna Roos, Ordförande, 070-662 35 52, anna.roos@regionhalland.se

Camilla Gustafsson, Vice ordförande, 073-390 76 24, camilla.b.gustafsson@regionhalland.se

Janet Harrysson, Nämndtjänsteman, 073-390 76 24, janet.harrysson@regionhalland.se

Kerstin Delefelt, Strateg, 0729-87 14 92, kerstin.delefelt@regionhalland.se

Senast ändrad: