Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Kungsbacka

Folkhälsoarbetet i Kungsbacka grundar sig i en bred samverkan med kommunen kring frågor som skolutveckling, föräldraskapsstöd, samhällsplanering samt strategiskt utvecklingsarbete kring folkhälsofrågor och social hållbarhet.

Psykisk hälsa

En av Kungsbacka kommuns viktigaste prioriteringar är att arbeta för psykisk hälsa. Tillsammans med kommunen driver Kungsbackanämnden detta arbete framåt med hjälp av kunskapsunderlag och deltagande i strategiska sammanhang som rör mål, utveckling och samverkan.

Brottsförebyggande rådet

Kungsbackanämnden är en av representanterna i det lokala brottsförebyggande rådet tillsammans med Kungsbacka kommun, Räddningstjänsten och Polisen. Målet är att arbeta brottsförebyggande med utgångspunkt i ÖPK (överenskommelse mellan polis och kommun).

Föräldraskapsstöd

Kungsbackanämnden deltar i nätverket Föräldrar Emellan som erbjuder ett stort antal mötesplatser, kurser och föreläsningar riktade till föräldrar och vårdnadshavare i Kungsbacka. I nätverket ingår ett flertal förvaltningar inom Kungsbacka kommun, kyrkliga samfund, studieförbund och frivilligorganisationer. Nätverket anordnar 12-14 föreläsningstillfällen varje år. Under Föräldrar emellans verksamhet finns även föräldraskapskurser (Cope), föräldrastöd online, föräldrastöd för nyanlända (Älskade barn) samt mindre diskussionskvällar och riktade kurser, exempelvis kurser för föräldrar till barn med dyslexi. Allt föräldraskapsstöd är kostnadsfritt och erbjuds i de olika kommundelarna.

Föräldrar Emellan i Kungsbacka

Välmående ger resultat

Välmående ger resultat är en skolutvecklingssatsning baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i.

Välmående ger resultat

Kontaktpersoner

Christian Johansson, ordförande, 0735-04 69 00, christian.olsson-johansson@regionhalland.se

Mikael Delin, vice ordförande, 0706-55 47 45, mikael.delin@regionhalland.se

Felicia Pettersson, nämndtjänsteman, 0766-96 12 16, felicia.pettersson@regionhalland.se

Karin Jansson, strateg, 0703-56 50 43, karin.jansson@regionhalland.se

Senast ändrad: