Direkt till innehållet

Lokal nämnd i Varberg

Det lokala arbetet för en socialt hållbar utveckling bygger på ett nära samarbete med Varbergs kommun och andra aktörer. Tillsammans jobbar vi för att uppnå en god och jämlik hälsa på lika villkor i hela befolkningen.

Samverkan genom folkhälso- och trygghetsrådet

Samarbete och samverkan inom området social hållbarhet sker framförallt genom Folkhälso- och trygghetsrådet. I rådet ingår politiker och tjänstepersoner från Region Hallands lokala nämnd i Varberg, Varbergs kommun och polisen i Varberg. Under perioden 2018-2021 är barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, Trygghet och säkerhet, samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) prioriterade områden.

Trygg i Varberg

Trygg i Varberg är ett nätverk av tjänstepersoner som samordnar arbetet utifrån de prioriterade områdena som folkhälso- och trygghetsrådet beslutat om. Läs mer på räddningstjänsten Västs webbplats

Samverkan kring medborgarlöfte

Lokal nämnd Varberg bidrar, tillsammans med polisen och Varbergs kommun, till att varje år ta fram ett medborgarlöfte.

Arbetet är en del av polisens styrmodell och syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Du kan läsa mer om Varbergs medborgarlöfte 2021 på polisens webbplats.

Välmående ger resultat

Välmående ger resultat är en skolutvecklingssatsning baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i.

Välmående ger resultat

Kontaktpersoner

Karl-Gunnar Svensson, ordförande, 0766-77 32 33, karl-gunnar.svensson@regionhalland.se

Göran Gunnarsson, vice ordförande, 0706-23 33 53, goran.gunnarsson@regionhalland.se

Katrin Håkansson, nämndtjänsteman, 073-401 10 84, katrin.hakansson@regionhalland.se

Sophia Croona, strateg, 0721-715625, sophia.croona@regionhalland.se

Senast ändrad: