Direkt till innehållet

Lokala nämnders arbete med psykisk hälsa

Lokala nämnder har under ett flertal år arbetat för att höja kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Här kan du ta del av resultatet av det arbetet.

Arbetet med psykisk hälsa har bland annat gjorts genom att föra dialog och lyssna till unga, unga vuxnas och verksamhetsföreträdares kunskaper och erfarenheter.

Rapport om unga och unga vuxnas psykiska hälsa

”När man inte kan prata med sina kompisar och man inte vill oroa sina föräldrar. Då vet man inte var man ska bli av”.

Citatet kommer från en dialog ur rapporten Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor, Lokala nämnders gemensamma dialogarbete, 2018.

Rapport – Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor – 2018 (pdf)

Senast ändrad: