Direkt till innehållet

Medskapande arbete om tillit

Tillit är en av grundpelarna för att vårt samhälle ska fungera. I Halland, precis som i hela Sverige, är tilliten generellt sett hög men skillnaderna har ökat mellan olika grupper i samhället. Därför bedriver Region Hallands lokala nämnder ett utvecklingsarbete för att fördjupa kunskapen om tillit.

I den senaste undersökningen om hallänningarnas hälsa – Så mår vi i Halland 2018 – fanns frågan om tillit med. Resultatet visade att tilliten generellt är stabil, och har varit det under många år.

Däremot har skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen ökat de senaste åren. I vissa grupper känner man alltså mindre tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna.

Tillit, trygghet och sociala relationer – Så mår vi i Halland 2018

Det här är tillit

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet. Här beskriver han vad tillit är och varför frågan om tillit i samhället blir allt viktigare, i takt med samhällsförändringar som ökad migration, globalisering och urbanisering.

Arbetet har genomförts under 3 år

En stark tillit tar tid att bygga upp och behöver underhållas. En skadad tillit kan vara svår att återskapa. Med bakgrund i utvecklingen med sjunkande tillit i vissa grupper, bestämde Region Hallands sex lokala nämnder att arbeta för att fördjupa kunskapen om tillit genom en medskapande process tillsammans med invånare och verksamheter i Halland. Arbetet har pågått 2020–2022.

2020: Kunskapsunderlag om tillit tas fram. Den forskning som presenterades i kunskapsunderlaget låg sedan till grund för det fortsatta arbetet.

2021: Första fasen av den medskapande processen genomförs med invånare och verksamheter. Region Hallands förtroendevalda förde dialog med ca 350 hallänningar. Varje samtal har utgått från frågan om tillit mellan individ, myndighet och samhällsinstitutioner. Målgrupper för samtalen har främst varit de grupper av personer som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs.

2022: En delrapport som sammanfattar samtalen med de 350 hallänningarna tas fram. Utifrån delrapporten genomförs sex stycken fördjupande dialoger, alla med hjälp av olika metoder. Hela arbetet med dess upptäckter, iakttagelser och lärdomar presenteras i slutet av 2022.

Mål

  • Att öka kunskapen om hallänningarnas perspektiv på tillit.
  • Att projektets kunskap leder till utvecklingsarbeten.
  • Att öka kunskapen om hur man kan arbeta i medskapande processer, så att invånarna i Halland kan bli delaktiga i fler sammanhang.

Senast ändrad: