Direkt till innehållet

Medskapande arbete om tillit

Tillit är en av grundpelarna för att vårt samhälle ska fungera. I Halland, precis som i hela Sverige, är tilliten generellt sett hög men skillnaderna har ökat mellan olika grupper i samhället. Därför arbetar de lokala nämnderna i Region Halland för att bredda kunskapen om tillit och ta fram förslag som kan öka tilliten.

I den senaste undersökningen om hallänningarnas hälsa - Så mår vi i Halland 2018 – fanns frågan om tillit med. Resultatet visade att tilliten generellt är stabil, och har varit det under många år.

Däremot har skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen ökat de senaste åren. I vissa grupper känner man alltså mindre tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna.

Tillit, trygghet och sociala relationer - Så mår vi i Halland 2018

Arbetet genomförs under 3 år

En god tillit tar tid att bygga upp och behöver underhållas. En skadad tillit kan vara svår att återskapa. Med bakgrund i utvecklingen med sjunkande tillit i vissa grupper, bestämde Region Hallands sex lokala nämnder att arbeta för att bredda kunskapen om tillit och identifiera utvecklingsområden som kan stärka tilliten.

Arbetet görs genom dialog med invånare och verksamheter i Halland.

Tidplan

2020: Sammanställning av kunskap om tillit.

2021: Fördjupning av kunskap genom en medskapande process med invånare och verksamheter.

2022: Analys av resultat och identifiering av utvecklingsområden för att stärka tilliten.

Mål

  • Att öka kunskapen om hallänningarnas perspektiv på tillit.
  • Att projektets kunskap leder till utvecklingsarbeten.
  • Att öka kunskapen om hur man kan arbeta i medskapande processer, så att invånarna i Halland kan bli delaktiga i fler sammanhang.

Mer om tillit

Sprickor i fasaden - SOM-institutet (Andersson et al) 2017 (Pdf)

Så mår vi i Halland - 2018

Senast ändrad: