Direkt till innehållet

Här kan du läsa mer – Medskapande arbete om tillit

Region Hallands lokala nämnder har tagit fram tre rapporter under kunskapsuppdraget om tillit. Ett kunskapsunderlag om tillit, en delrapport kring invånarnas perspektiv på tillit samt en slutrapport.

Här kan du läsa hela rapporterna.

Slutrapport – När man vinner tillit kan allt hända

Slutrapporten sammanfattar hela processen och innehåller iakttagelser och upptäckter som framkommit under den medskapande processen, beskrivning av arbetssätt samt analys och lärdomar för fortsatt utforskande av tillit och medskapande arbetssätt.

När man vinner tilliten kan allt hända – Slutrapport från Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit 2020–2022 (pdf)

Delrapport – Kunskapsuppdrag Tillit

Delrapporten beskriver den första fasen av det medskapande arbetet och de perspektivinhämtande dialogerna som genomförts med omkring 350 hallänningar.

Delrapport-Lokala nämnders medskapandeprocess om tillit perspektivinhämtande dialoger (pdf)

Kunskapsunderlag om tillit

Kunskapsunderlaget beskriver tillit som begrepp, varför det är viktigt för samhället och individen med särskilt fokus på jämlik hälsa och demokrati, vilka faktorer som påverkar tilliten samt hur nivåerna av tillit ser ut i Sverige och i Halland.

Kunskapsunderlag om tillit – Region Hallands lokala nämnder (pdf)

Filmer

Tänk om det skulle var lika svårt att köpa en cykel som att hitta rätt stöd och hjälp när man behöver det?

Hur påverkas samhällsutvecklingen av att vissa grupper inte finns med där besluten fattas?

Hur kan vi utveckla våra organisationer så att de stärker invånares tillit?

Senast ändrad: