Direkt till innehållet

Upptäckter och iakttagelser – Medskapande arbete om tillit

Under 2021–2022 träffade förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Hallands lokala nämnder omkring 400 hallänningar och hade samtal om tillit. Varje samtal har utgått från frågan om tillit mellan individ, myndighet och samhällsinstitutioner.

Målgrupper för samtalen har främst varit de grupper av personer som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Till exempel unga, personer i arbetslöshet och personer med funktionsnedsättning.

400 halländska röster om tillit

Det som många hallänningar berättar som viktigt för tillit är:

Att bli bemött på ett bra sätt i kontakten med myndigheter. Det handlar till exempel om att bli sedd, hörd, tagen på allvar och mötas av kunskap och kompetens. Det handlar även om människosyn, att det finns en tro från den man möter att alla människor kan lyckas oavsett förutsättningar eller tidigare svårigheter.

Att som individ erbjudas kontinuitet i kontakten med myndigheter. Det innebär dels att få möta en och samma kontaktperson under en längre tid, dels att myndigheter eller verksamheter pratar med varandra och tar ett gemensamt ansvar för helheten tillsammans med individen.

Att vara delaktig, känna att man kan påverka sin egen situation, utvecklas i positiv riktning och få verktyg att lösa problem, både i vardagen och i kontakt med myndigheter. Det handlar även om att få ett behovsanpassat stöd utifrån individuella mål och förutsättningar, att personens behov sätts i centrum.

Att myndigheter är lätta att komma i kontakt med, har lokal närvaro och upplevs finnas till för invånare. Många upplever en avsaknad av mänsklig kontakt när de kommer till myndigheter.

Att vara i sammanhang där man känner sig rättvist och väl bemött, kan utvecklas och växa i sin egen takt. Det handlar om att få tillgång till ett positivt sammanhang eller en stödjande miljö där det finns möjlighet att ta tillvara sina livschanser.

Att skolan är stödjande och bidrar till tillhörighet och framtidstro. Skolan har en viktig uppgift att ge alla elever förutsättningar att klara skolan och fånga de elever som behöver stöd tidigt i livet. Studie- och yrkesvägledning och välfungerande elevhälsa tas också uppå av många.

Att utsättas för diskriminering och hat, eller att bevittna när andra blir utsatta, påverkar tilliten negativt.

Utskriftsversion – 400 halländska röster om tillit

400 halländska röster (pdf)

Slutrapport – Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit

När man vinner tillit kan allt hända – Slutrapport från Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit 2020–2022

Några röster om tillit

Podd – Tillit

Lyssna på samtal om Tillit

Filmer – Tillit

I filmerna nedanför berättar tre hallänningar mer om sina perspektiv på tillit.

Vad är tillit för dig?

Vad betyder tillit för dig i ditt uppdrag?

Vad skapar tillit i mötet med samhällsservice

Är du eller din organisation intresserad av att veta mer om den medskapande processen och utvecklingsområdena kontakta oss.

Senast ändrad: