Direkt till innehållet

Resultat – Medskapande arbete om tillit

Sedan hösten 2021 har de lokala nämnderna genomfört dialoger med invånare och verksamheter i hela Halland. Dialogerna har framför allt handlat om tilliten mellan invånare och myndigheter.

30 dialoger har genomförts med över 355 hallänningar har delat sina perspektiv och erfarenheter av tillit. Deltagarna har varit allt från unga i HBTQAI-nätverk till seniorer och föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Resultat efter inledande dialoger

Under sammanställningen av dialogerna har det framkommit ett antal faktorer som deltagarna uttrycker som viktiga för tilliten. I det fortsatta arbetet har vi valt att kalla dem värdeord.

  • Kontinuitet.
  • Tillgänglighet.
  • Information och kommunikation.
  • Kunskap.
  • Anpassat stöd.
  • Positiva förebilder.
  • Sammanhang.
  • Känna att man kan påverka sin egen situation.
  • Bemötande.

Delrapport efter de inledande dialogerna

Här kan du läsa hela delrapporten

Nästa steg - fördjupande dialoger

Under våren 2022 fortsatte den medskapande processen med fördjupande dialoger där samtal förs utifrån de värdeord som framkom i de inledande dialogerna.

De fördjupade dialogerna såg olika ut i kommunerna men gemensamt är att människor med olika kunskap och erfarenheter möts och kan dela perspektiv.

Målet är att samtalen leder till gemensamt formulerade förslag som på sikt kan stärka tilliten.

Kungsbacka

I Kungsbacka genomförs dialogen, tillsammans med biblioteken, under en kulturfestival. Metoden som används är ett panelsamtal som också spelas in som podcast.

Varberg

I Varberg genomförs dialogerna som en del av medborgarlöftet tillsammans med Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg. Dialogen genomförs på Varbergs bibliotek.

Falkenberg

I Falkenberg genomförs dialogen med Falkenbergs bibliotek och kommer också att vara en del av bibliotekets kulturutvecklingsstrategi, samt är en del av medborgarlöftet 2022, tillsammans med Falkenbergs kommun och lokalpolisområde Falkenberg.

Hylte

I Hylte genomförs dialogen tillsammans med Hylte Fritidsgård och metoden som används är baserat på samtal i VR (virtual reality)  där en del av dialogmetoden även handlar om att skapa sin egen avatar. På det sättet undersöks möjligheterna att skapa ett samtal utan förutfattade meningar, föreställningar och osynliga maktstrukturer.

Halmstad

I Halmstad genomförs dialogerna tillsammans med “Alla Hjärtans Hus”. Metoden som används är en kreativ workshop.

Laholm

I Laholm genomförs dialogen i samarbete med Ungdomsforum och Osbecksgymnasiet. Metoden som används är en open space, kreativ workspot.

Röster om tillit

Vad är tillit för dig?

Vad betyder tillit för dig i ditt uppdrag?

Vad skapar tillit i mötet med samhällsservice

 

Analys och utvecklingsområden

Under hösten 2022 kommer resultaten från de fördjupande dialogerna att sammanställas och analyseras. De utvecklingsområden som identifierats kommer spridas och förankras till de som deltagit i processen och andra berörda aktörer. Resultaten kommer även presenteras vid konferensen Att leda in i framtiden i oktober.

Konferens - Att leda in i framtiden

Är du eller din organisation intresserad av att veta mer om den medskapande processen och utvecklingsområdena kontakta oss.

Senast ändrad: