Direkt till innehållet

Regionvalet 2022

Valet till regionfullmäktige genomförs var fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen och kommunfullmäktige. Här kan du läsa om vad valet handlar om och hur resultatet av det senaste valet blev.

Vid regionvalet röstar du på det parti och de politiker som du tycker ska leda Region Hallands arbete de kommande fyra åren.  Vid första fullmäktige den 26 oktober väljs fullmäktiges presidium och valberedning. Valberedningen arbetar sedan under hösten. Regionstyrelse och övriga nämnder väljs vid regionfullmäktige i december.

Så här styrs Region Halland: Politisk organisation – Region Halland 

Valresultat 2022

Här kan du se det preliminära resultatet efter valet till regionfullmäktige i Halland 2022.

Val till regionfullmäktige – Preliminärt valresultat 2022

Så här går valet till

Den andra söndagen i september, vart fjärde år, är det val till riksdag, regioner och kommuner. Du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen för att ha rätt att rösta. 

Valmyndigheten ansvarar för att genomföra valet

Valmyndigheten ansvarar för att planera och genomföra val och folkomröstningar. Mer om hur valet går till kan du läsa på Valmyndighetens webbplats:

Val 2022 

Kandidater och valsedlar

På valmyndighetens webbplats kan du se vilka partier som har anmält att det ställer upp i regionvalet i Halland.

Valpresentation regionvalet i Halland

Det här röstar du om i regionvalet

Region Hallands största uppdrag är att ansvara för sjukvården i Halland, genom sjukhus, vårdcentraler och folktandvården. Regionen ansvarar också för buss och tågtrafik. Region Halland är också med och planerar och finansierar regionala vägar i länet som du färdas på. Regionen driver folkhögskolor och ett naturbruksgymnasium samt arbetar med miljö och folkhälsa. Teater Halland, Hallands kulturhistoriska museum och Hallands konstmuseum är också en del i Region Halland. 

Vision, mål och uppdrag – Region Halland

Mer än 8 000 anställda jobbar i Region Halland. Och alla verksamheter styrs av politiker, som du är med och väljer i regionvalet. 

Det här går dina skattepengar till

Nästan alla som bor i Halland betalar skatt till Region Halland. Regionvalet påverkar hur dina skattepengar används. De partier som får flest röster får flest platser i regionfullmäktige. Det är regionens högst beslutande organ som fattar beslut kring övergripande frågor, som skatter och budget. 

Den skatt som alla hallänningar betalar in till kommunen fördelas så här: Hälso- och sjukvård 91,4 procent, kollektivtrafik 6,7 procent, kultur och skola 1,4 procent och regional utveckling 0,5 procent.

 

Illustration över hur de pengar Region Halland får in i skatt fördelas
Av de skattepengar som kommer in till Region Halland går överlägset mest till Hälso- och sjukvård, mer än 91 procent av budgeten.

Efter valet

När röstningen har avslutats börjar rösträkningen. Rösterna till regionvalet är av tradition de sista som räknas. Det slutgiltiga valresultatet meddelas vid månadsskiftet september/oktober.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå och får sin politiska sammansättning efter valet.

Regionfullmäktige:

  • tar beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi, till exempel budget och skattesats,
  • beslutar om förvaltningens organisation och verksamhetsformer,
  • väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna.
  • väljer revisorer som granskar regionens verksamhet.

Regionfullmäktige 

Partier i Regionfullmäktige 

Valresultatet gäller i fyra år, vilket är den så kallade mandatperiod för vilken politikerna är valda. De politiska partierna nominerar själva politiker till de politiska uppdragen. Valberedningen bereder förslagen och regionfullmäktige fattar sedan beslut om hur de politiska uppdragen ska fördelas. 

Sveriges tre demokratiska nivåer 

I Sverige har vi tre demokratiska nivåer för att styra landet som utses i allmänna val.

Riksdagsval

Riksdagen utser regeringen som i sin tur styr Sverige och de statliga myndigheterna.

Så funkar riksdagen

Regionval

Regionernas viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård. Men även kollektivtrafik, kultur, regional utveckling och mycket annat inom sitt geografiska område. 

Kommunval

Kommunerna ansvarar för lokal samhällsservice, bland annat skola, socialtjänst och äldreomsorg. 

Senast ändrad: