Direkt till innehållet

Regionvalet 2022

Söndag den 11 september 2022 är det val till regionfullmäktige i Halland. Valet genomförs var fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen och kommunfullmäktige.

Vid valet röstar du på det parti och de politiker som du tycker ska leda Region Hallands arbete de kommande fyra åren. 

Den 26 oktober sammanträder det nya regionfullmäktige för första gången för mandatperioden 2022–2026. Fullmäktige väljer då ordförande samt förste och andre vice ordföranden. Fullmäktige väljer då även regionstyrelse och valberedning. 

Så här styrs Region Halland: Politisk organisation - Region Halland 

Så här går valet till

Den andra söndagen i september, vart fjärde år, är det val till riksdag, regioner och kommuner. Du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen för att ha rätt att rösta. 

Du röstar med det röstkort du fått hemskickat till din brevlåda före valdagen. På röstkortet står adressen till din vallokal, vilka tider du kan rösta och i vilka val du kan rösta i. Tänk på att du även kan förtidsrösta, rösta från utlandet eller genom ombud.  

Valmyndigheten ansvarar för att genomföra valet

Valmyndigheten ansvarar för att planera och genomföra val och folkomröstningar. Mer om hur valet går till kan du läsa på Valmyndighetens webbplats:

Val 2022 

Rösta om du är inlagd på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus i samband med valet kan du förtidsrösta på Hallands sjukhus i Halmstad och i Varberg.

I Halmstad sker röstningen vid biblioteket innanför entré 19. Förtidsröstningen på sjukhuset i Halmstad börjar onsdagen den 7 september klockan 7.30 och pågår fram till klockan 15. Samma tider gäller på torsdag, fredag och lördag den 8–10 september. Såväl patienter som anhöriga och personal kan förtidsrösta på sjukhusen.

I Varberg är det ambulerande röstmottagare som kommer att finnas mellan uppgång B och C i besökskorridoren. De kommer att stå där den 10 september mellan klockan 12.30–15.30. Ambulerande röstmottagare är till för de väljare som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning

Det är även möjligt att rösta med bud om du är för sjuk för att ta dig till vallokalen.

Om att rösta med bud på Valmyndighetens webbplats 

Det här röstar du om i regionvalet

Region Hallands största uppdrag är att ansvara för sjukvården i Halland, genom sjukhus, vårdcentraler och folktandvården. Regionen ansvarar också för buss och tågtrafik. Region Halland är också med och planerar och finansierar regionala vägar i länet som du färdas på. Regionen driver folkhögskolor och ett naturbruksgymnasium samt arbetar med miljö och folkhälsa. Teater Halland, Hallands kulturhistoriska museum och Hallands konstmuseum är också en del i Region Halland. 

Vision, mål och uppdrag - Region Halland

Mer än 8 000 anställda jobbar i Region Halland. Och alla verksamheter styrs av politiker, som du är med och väljer i regionvalet. 

Det här går dina skattepengar till

Nästan alla som bor i Halland betalar skatt till Region Halland. Regionvalet påverkar hur dina skattepengar används. De partier som får flest röster får flest platser i regionfullmäktige. Det är regionens högst beslutande organ som fattar beslut kring övergripande frågor, som skatter och budget. 

Den skatt som alla hallänningar betalar in till kommunen fördelas så här: Hälso- och sjukvård 91,4 procent, kollektivtrafik 6,7 procent, kultur och skola 1,4 procent och regional utveckling 0,5 procent.

 

Illustration över hur de pengar Region Halland får in i skatt fördelas
Av de skattepengar som kommer in till Region Halland går överlägset mest till Hälso- och sjukvård, mer än 91 procent av budgeten.

Efter valet

När röstningen har avslutats börjar rösträkningen. Rösterna till regionvalet är av tradition de sista som räknas. Det slutgiltiga valresultatet meddelas vid månadsskiftet september/oktober.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå och får sin politiska sammansättning efter valet.

Regionfullmäktige:

  • tar beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi, till exempel budget och skattesats,
  • beslutar om förvaltningens organisation och verksamhetsformer,
  • väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna.
  • väljer revisorer som granskar regionens verksamhet.

Regionfullmäktige 

Partier i Regionfullmäktige 

Valresultatet gäller i fyra år, vilket är den så kallade mandatperiod för vilken politikerna är valda. De politiska partierna nominerar själva politiker till de politiska uppdragen. Valberedningen bereder förslagen och regionfullmäktige fattar sedan beslut om hur de politiska uppdragen ska fördelas. 

Sveriges tre demokratiska nivåer 

I Sverige har vi tre demokratiska nivåer för att styra landet som utses i allmänna val.

Riksdagsval

Riksdagen utser regeringen som i sin tur styr Sverige och de statliga myndigheterna.

Så funkar riksdagen

Regionval

Regionernas viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård. Men även kollektivtrafik, kultur, regional utveckling och mycket annat inom sitt geografiska område. 

Kommunval

Kommunerna ansvarar för lokal samhällsservice, bland annat skola, socialtjänst och äldreomsorg. 

Senast ändrad: