Direkt till innehållet

Revisionsrapporter 2021

Grundläggande granskning

Missiv Grundläggande granskning 2021.pdf

Rapport DN Ambulans, diagnostik och hälsa.pdf

Rapport DN Hallands sjukhus.pdf

Rapport DN Kultur och- skola.pdf

Rapport DN Närsjukvård.pdf

Rapport DN Psykiatrin.pdf

Rapport DN Regionservice.pdf

Rapport Gemensam nämnd- hemsjukvård och hjälpmedel.pdf

Rapport Lokala nämnderna.pdf

Rapport Patientnämnden.pdf

Rapport Regionstyrelsen.pdf

Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Revisionsrapport Granskning av kapitalförvaltning avseende pensionsmedel.pdf

RS: Yttrande Granskning av kapitalförvaltning avseende pensionsmedel

Revisionsrapport Granskning av löneprocessen.pdf

RS_Yttrande – Granskning av löneprocessen

Granskning av följsamhet till lag om stöd vid klagomål

DNHS Yttrande revisionsrapport granskning av följsamhet till lag om stöd vid klagomål

Patientnämndens Yttrande revisionsrapport Granskning av följsamhet till lag om stöd vid klagomål

Granskning av ambulanssjukvård

Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av kulturverksamheten.pdf

Revisionsrapporten Intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor.pdf

RS_Yttrande – Revisionsrapport intern kontroll av anställdas bisysslor

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskning avseende tillgängligheten inom BUP

Fördjupade revisionsgranskningar

Granskning av uppskjuten vård

RS: Svar på revisionsrapport om uppskjuten vård

Granskning av intern kontroll med inriktning på tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen

Grundläggande granskning 2021

Granskning av delårsrapport 2021

Granskning av årsredovisning 2021

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Senast ändrad: