Direkt till innehållet

Revisionsrapporter 2022

Grundläggande granskning

Missiv, revisionsrapport Grundläggande granskning 2022

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Driftnämnden Regionservice

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Driftnämnden Hallands sjukhus

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Driftnämnden Kultur och skola

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Driftnämnden Närsjukvård

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Driftnämnden Psykiatri

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Lokala nämnder

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Patientnämnden

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 – Regionstyrelsen

Granskning av delårs- och årsredovisning

Granskning av delårsrapport 2022

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 (delår)

Granskning av God ekonomisk hushållning 2022

Granskning av intern kontroll i rutiner med inriktning mot tillförlitlighet i regionstyrelsens externa finansiella rapportering

Granskning av årsredovisning 2022

Fördjupade revisionsgranskningar

Revisionsrapport, granskning av vårdval RS230298

Granskning av regionens arbete utifrån FN:s barnkonvention

Granskning av processen för utskrivningsklara patienter från specialistvården

Strategiskt arbete av digitalisering inom hälso- och sjukvården

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende processer för inköp, upphandling och försäljning

Granskning av investeringsprocessen med fokus på fastighetsinvesteringar

Revisionsrapport, Granskning av remisshantering

Uppföljning

Uppföljande granskning av pensionshantering och pensionsredovisning

Revisionsrapport, Uppföljande granskning av fem granskningar genomförda 2019 – 2020

Senast ändrad: