Webbplatser

Webbplatser ikon

Patientråd för ungdomar

På Barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus finns ett patientråd med unga experter på barnsjukvård som består av ungdomar mellan 12 och 19 år. Deras mål är att förbättra vården och stötta med idéer till lösningar på frågor som de anser är viktiga för patienter i barn- och ungdomssjukvården.

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden tillsammans med verksamhetschef för Barn- och ungdomskliniken och kan liknas vid ett elevråd i skolan. De förbereder och skickar in frågor till Barn- och ungdomsklinikens ledningsgrupp och fungerar som rådgivare för frågor som medarbetare eller chefer vill stämma av med experter på barnsjukvård.

Exempel på ungdomsrådets arbete

Utvecklingsdag för all personal på Barn- och ungdomskliniken

Under hösten 2019 deltog flera av medlemmarna i ungdomsrådet i ett dialogmöte under två utvecklingsdagar för alla medarbetare på Barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus.

Under dagarna diskuterades frågor som:

  • Hur fungerar ett bra mottagningsbesök?
  • Hur blir man som barn och ungdom bemött på akutmottagningen och vad är viktigt i dessa möten?
  • När vill man börja träffa sin doktor själv och vem tar initiativ till det?
  • Hur ska det fungera för barn och ungdomar i slutenvården?

Nationellt ungdomsråd för barnsjukvård

Medlemmarna i ungdomsrådet har deltagit i ett nationellt möte med andra medlemmar i patientråd på flera barn- och ungdomskliniker runt om i Sverige för att ta del av andras erfarenheter samt dela med sig av sina erfarenheter från Halland.

Nationellt möte om ungt inflytande i vården

En av medlemmarna har som representant från ungdomsrådet deltagit i möte för att hjälpa till och planera virtuellt möte inom NOBAB Länk till annan webbplats. (Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso - och sjukvård) med temat ”Ungt inflytande i vården”.

Mat i slutenvård

Under våren 2020 sammanställde ungdomsrådet ett förbättringsförslag på maten inom slutenvården baserat på enkätundersökning samt intervjuer med barn och föräldrar på Barn- och ungdomskliniken. Förslagen togs upp på ett möte med Måltidsservice, som ansvarar för tillagning och distribution av mat till patienter och personal vid sjukhuset. Många av förslagen kring maten i slutenvården kunde komma med i den nya menyn från hösten 2020.

Projekt överföringsmottagning

Under en längre tid har ungdomsrådet diskuterat förbättringen av övergången mellan barn- och ungdomssjukvård och vuxensjukvård på Hallands sjukhus. Flera av medlemmarna har gått över till vuxensjukvård och har erfarenhet av vad det innebär. Målet är att involvera fler kliniker i detta arbete.

Vill du bli ung expert?

Är du intresserad av att bli en medlem i ungdomsrådet kan du kontakta Barn- och ungdomsklinikens verksamhetschef via mejl på: Barnkliniken.hsh@regionhalland.se eller fråga din läkare eller teamsjuksköterska så kan de berätta mer om arbetet. De kan också koppla ihop dig med någon av våra andra unga experter som gärna berättar mer för dig.

Senast ändrad: