Webbplatser

Webbplatser ikon

Patientnämnden

Om du som patient eller närstående har synpunkter på din erfarenhet från hälso- och sjukvården eller tandvården i Region Halland kan du kontakta Patientnämnden Halland. Det kostar ingenting.

Patientnämnden Halland arbetar med frågor som rör all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård i Halland samt den hälso- och sjukvård som ges inom kommunen.

Patientnämnden är opartisk och fristående från vården.

Informerar och vägleder i kontakt med vården

Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram synpunkter eller klagomål till vården och se till att de blir besvarade. Patientnämnden informerar också om dina rättigheter i vården. Vårdens svar till dig som patient eller närstående ska ge en förklaring kring det som hänt och besvara eventuella frågor.

Du kan lämna synpunkter eller klagomål anonymt. Patientnämndens handläggare har tystnadsplikt. Såväl barn som vuxna kan vända sig till Patientnämnden, det ingår i uppdraget att beakta barnperspektivet.

Patientnämnden gör inte en medicinsk bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort fel.

Se gärna filmen från Socialstyrelsen om vad du kan göra om du inte är nöjd med hälso- och sjukvården:

Patientens eller närståendes berättelse blir en del i Patientnämndens analyser och rapporter. Resultatet sprids till verksamhetsansvariga för att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården.

Patientnämnden hjälper även till vid kontakter med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientförsäkringen (LÖF) och Läkemedelsförsäkringen.

Utöver detta utser Patientnämnden stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom regional hälso- och sjukvård.

Lämna synpunkter och klagomål

För att komma i kontakt med Patientnämnden för att lämna synpunkter eller klagomål, använd e-tjänst, skriv brev (se blanketter) eller ring. Skicka inte med journalkopior.

Logga in för att kontakta Patientnämnden Halland (1177 e-tjänster) Länk till annan webbplats.

Om ärendet handlar om en närstående över 18 år, fyll i en fullmakt där patienten godkänner ombudet.

Läs mer om Patientnämnden på 1177.se Om du inte är nöjd med vården – 1177 Länk till annan webbplats.

Stödperson under tvångsvård

Den som är tvångsvårdad inom regional hälso- och sjukvård har rätt att få en stödperson. För att få en stödperson, kontakta vårdpersonal. Det går också bra att kontakta Patientnämnden Halland.

Läs mer om rätten till stödperson under tvångsvård (1177.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden Halland genomför varje år analyser inom specifika hälso- och sjukvårdsområden i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ta del av IVO:s rapporter - ivo.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patientnämndens kansli Halland (1177.se) Länk till annan webbplats.

Telefon: 020-42 20 30
Besöksadress: Södra vägen 9, Halmstad

Postadress:
Patientnämnden Halland
Box 517
301 80 Halmstad

E-post: patientnamnden@regionhalland.se

Kontaktperson

Mats Vendelius

Samordnare Patientnämnden

020-42 20 30

Senast ändrad: