Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient lämnades oövervakad efter injektion av morfin

Händelsen gäller en patient som inkommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg med ambulans på grund av buksmärta. Under ambulansfärden får patienten morfinliknande injektioner mot smärtan.

Publicerad: 2023-03-30 (uppdaterad 2024-04-23)

Efter ankomst till akutmottagningen lämnas patienten kortvarigt utan övervakning. Strax därefter återfinns patienten med kraftigt försämrad andning som biverkan av givet morfin. Akut behandling ges och patienten förbättras. Övervakning sker därefter på intensivvårdsavdelningen tills patienten helt återhämtat sig.

– Patienten utsattes för en risk för allvarlig vårdskada när hen lämnades oövervakad. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Birgitta Ekstrand Lagerqvist, chefläkare.