Webbplatser

Webbplatser ikon

Försämrad syn för patient efter missad kallelse

Händelsen gäller en patient med ögonsjukdom som ska sättas på väntelista för snar och regelbundet återkommande injektionsbehandling på Hallands sjukhus Halmstad.

Publicerad: 2023-04-04 (uppdaterad 2024-04-23)

Av oklar anledning missas detta och patienten kallas inte. Efter mer än ett år tar patienten själv kontakt med kliniken och misstaget upptäcks. Synen är då påtagligt försämrad på det ena ögat och patienten får en bestående synnedsättning.

– Åtgärder har vidtagits i form av att alla patienter som ska ha snar tid för behandling bokas in i samband med läkarbesök. Detta för att säkerställa att inga patienter tappas bort från väntelistan, säger Birgitta Ekstrand Lagerqvist, chefläkare.