Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick bestående synskador efter misstag i läkemedelsordination

Händelsen gäller en patient med högt tryck, så kallat glaukom, i ena ögat.

Publicerad: 2023-04-04 (uppdaterad 2024-04-23)

Patienten är via Hallands sjukhus Halmstad insatt på regelbunden behandling med ögondroppar för att sänka trycket. Då patienten byter boende byts också system för läkemedelsordinationer. Vid detta byte förs ordinationen av ögondroppar in som att de kan tas vid behov i stället för regelbundet. Förloppet kompliceras av att patienten återkommande avbokar sina kontroller.

När misstaget upptäcks har det gått åtta månader. Under denna tid har ögontrycket orsakat bestående skador i form av synnedsättning sannolikt på grund av en propp i ögats blodkärl.

– Det finns svårigheter kring läkemedelsordinationer när patienter ska övergå till dosförpackade* läkemedel. Eftersom systemen inte kommunicerar på ett korrekt sätt med varandra kräver det att personalen är extra noggrann och stämmer av och gör ett aktivt ställningstagande till om ordinationen ska vara vid behov eller regelbunden, säger Birgitta Ekstrand Lagerqvist, chefläkare.