Webbplatser

Webbplatser ikon

Missad kontroll av patient med förändring på lungan

Missad uppföljning efter utredning uppmärksammades inte förrän tre år senare.

Publicerad: 2023-05-26 (uppdaterad 2024-04-23)

Händelsen gäller en patient som utreds på Hallands sjukhus Halmstad enligt standardiserat vårdförlopp* gällande urologisk cancersjukdom 2019. Under utredningen finner man en förändring på ena lungan som man rekommenderar ska följas upp. Denna uppföljning uteblir. Inte förrän patienten får symtom som kan relateras till lungförändringen, drygt tre år senare, uppmärksammas att kontroller av förändringen i lungan inte har skett.

– Det går inte att utesluta att den förändring som upptäcktes 2019 är ursprung till patientens nuvarande sjukdom. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus.

* Vid vissa symtom som kan bero på cancer kan utredningen göras enligt ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det är för att det ska gå så snabbt som möjligt att få svar på om det är cancer. Källa: 1177

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.