Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick brännskador av värmedyna under förlossning

Händelsen gäller en patient som i samband med utdragen förlossning på Hallands sjukhus Varberg får ryggbedövning vid två tillfällen.

Publicerad: 2023-06-14 (uppdaterad 2024-04-23)

Som kompletterande smärtlindring läggs en värmedyna vid patientens ryggslut. Dynan används under för lång tid och orsakar brännskador som inte upptäcks på grund av den känselnedsättning som bedövningen ger. Skadorna ger upphov till ett flertal omläggningar av såren och ett klart ökat lidande för den nyförlösta patienten.

– Rutin finns för hur värmedyna ska användas och denna har aktualiserats och reviderats som ett resultat av denna händelse. Man har även beslutat ersätta den i händelsen aktuella typen av värmedyna med en säkrare sort, säger Göran Magyar, chefläkare.