Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient avled efter felaktig diagnos

Händelsen gäller en patient med flera sjukdomar som söker akut på Hallands sjukhus Halmstad på grund av kraftig buksmärta.

Publicerad: 2023-06-28 (uppdaterad 2024-04-23)

Symtomen utreds och bedöms bero på lungsäcksinflammation. I samband med att patienten är på väg hem blir hen plötsligt medvetslös. Trots återupplivningsförsök kan patientens liv inte räddas. Utredningen talar för hjärtinfarkt som dödsorsak.

- Med rätt diagnos hade det primära omhändertagandet varit annorlunda, men om det hade inneburit att utfallet av händelsen kunnat undvikas är oklart. Efter händelsen har vi förändrat våra utredningsrutiner och med tanke på den oväntade och tragiska utgången anmäler vi också enligt lex Maria, säger Göran Magyar, chefläkare.