Webbplatser

Webbplatser ikon

Felaktig bedömning av patient med hjärtkärlsjukdom

Patient hänvisades till vårdcentral trots fallskador som krävde sjukhusvård.

Publicerad: 2023-08-24 (uppdaterad 2024-04-23)

Händelsen gäller en äldre person, med känd hjärtkärlsjukdom och därför pågående blodförtunnande behandling, som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad efter ett fall med våld mot bröstkorgen. I den inledande prioriteringsprocessen följs inte rutiner och kontroller fullt ut och patienten hänvisas till vårdcentral.

Patienten söker igen akut några dagar senare och visar sig då ha skador som kräver sjukhusvård.

– På grund av den felaktiga första bedömningen utsattes patienten för en undvikbar risk när hen hänvisades till vårdcentral trots pågående behandling med blodförtunnande läkemedel. Utredningen har medfört flera åtgärder för att minska risken för liknade händelser i framtiden. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Göran Magyar, chefläkare.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.