Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient avled efter felaktig prioritering

Händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad med ambulans efter ett krampanfall och senare avlider efter ett hjärtstopp.

Publicerad: 2023-09-06 (uppdaterad 2024-04-23)

Den inledande prioriteringen, både före ankomst och vid ankomst till sjukhuset, anges felaktigt för lågt vilket medför att övervakningen av patienten inte är på tillräcklig nivå. Detta leder bland annat till att ett blodprovssvar som skulle lett till akut insatt åtgärd inte uppmärksammas i tid. Patenten får under övervakningsperioden ett hjärtstopp och avlider senare.

- Händelsen har utretts internt och man bedömer att det föreligger brister i prioritering, övervakning och kontroll. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Göran Magyar, chefläkare.