Webbplatser

Webbplatser ikon

Spermaprover användes felaktigt vid insemination

Händelserna avser brister i inseminationsverksamheten som bedrevs vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad under perioden 1973–1996.

Publicerad: 2023-09-14 (uppdaterad 2024-04-23)

Det har uppdagats att spermaprover från fertilitetsutredningar i verksamheten felaktigt har använts för givarinsemination. Vid granskning har det framkommit stora brister i dokumentation, rutiner och hantering från den aktuella tiden.

Uppgifter i särskild journal är bristfälliga och saknas i vissa fall helt. Det finns inte dokumentation om att provtagning genomförts avseende smittsamma sjukdomar eller psykologisk utredning i samband med insemination.

Brister i hanteringen har inte heller medfört tillräckliga åtgärder i samband med att personer kontaktat Kvinnokliniken vid Hallands sjukhus för att, med laglig rätt, söka uppgifter om sitt ursprung.

− Vi har konstaterat stora brister i hanteringen av den tidigare inseminationsverksamheten. Lex Maria-anmälan utgår från den internutredning som nyligen färdigställdes, där skeendet har kartlagts så långt det varit möjligt och åtgärder föreslås. IVO ska nu granska om de åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa att detta inte ska kunna hända igen, säger Anders Åkvist, chefläkare vid Region Halland.