Webbplatser

Webbplatser ikon

Försenad diagnos för patient med bröstcancer

Utredning av patient med bröstcancer missade förekomst av cancer i andra sidans bröst.

Publicerad: 2023-10-24 (uppdaterad 2024-04-23)

Händelsen gäller en patient som utreds och behandlas för bröstcancer på Hallands sjukhus Halmstad. I utredningen ingår också att utreda förekomst av cancer i andra sidans bröst men detta sker inte fullt ut i enlighet med de rutiner som gäller. Vid uppföljande kontroll upptäcks en misstänkt förändring i det tidigare friska bröstet och utredning visar cancer även här.

– Diagnosen försenades genom att rutinen inte följdes fullt ut och patienten utsattes därför för en undvikbar risk, säger Göran Magyar, chefläkare.