Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick opereras akut efter muskelskada på livmodern

En patient drabbades av en muskelskada på livmodern i samband med en sen abort.

Publicerad: 2023-10-24 (uppdaterad 2024-04-23)

Händelsen gäller en patient på Hallands sjukhus Halmstad som genomgår en sen abort på grund av konstaterad fostermissbildning. Patientens tillstånd och den planerade åtgärden bedömdes utgöra en ökad risk. Under förloppet drabbas patienten av en muskelskada på livmodern som innebär en blödning som upptäckts sent och kräver akut operation. Detta är en känd men sällsynt komplikation.

– Vid efterföljande analys konstateras flera brister i omhändertagandet och övervakningen, vilket innebär att man inte kan utesluta att patienten utsattes för en undvikbar ökad risk, säger Göran Magyar, chefläkare.