Webbplatser

Webbplatser ikon

Försenad behandling efter missad tumör i bukspottskörteln

En patient sökte vård på akutmottagningen på Hallands sjukhus Varberg för några dagars smärtor i nedre delen av buken. En skiktröntgen av buken visade inflammation i tarmfickor, vilket förklarade patientens symptom. Dock noterades inte en 1,4 centimeter stor och diffust avgränsad förändring i bukspottkörteln.

Publicerad: 2023-10-26 (uppdaterad 2024-04-23)

Under de följande månaderna fick patienten nya och diffusa symtom från vänster skulderblad, vänster bröst och magen. Patienten sökte då vård flera gånger på vårdcentral och akutmottagning och remitterades för en ny skiktröntgen sex månader senare. Denna visade en drygt 3 centimeter stor tumör i bukspottskörteln samt ett antal spridda metastaser. Bedömningen var då att patienten inte kunde opereras, utan hen fick cytostatikabehandling. Patienten avled cirka ett år efter den första undersökningen.

Att förändringen inte uppmärksammades vid den första skiktröntgenundersökningen, försenade behandlingen och innebar att det inte var möjligt att operera när väl diagnosen ställdes.

- Att diagnosen blev fördröjd är djupt beklagligt. Händelsen innebär att röntgenkliniken nu ser över rutiner och arbetssätt för att minimera risken att något liknande ska inträffa igen. Vi anmäler nu händelsen enligt lex Maria, säger Maud Ankardal, chefläkare.