Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick bestående men på urinblåsan efter akut operation

Händelsen gäller en patient som inkommer akut till Hallands sjukhus Halmstad med ryggont och påverkan på tarm- och blåsfunktion. Patienten genomgår akut operation enligt rutin.

Publicerad: 2023-11-09 (uppdaterad 2024-04-23)

Efter operationen görs insatser för att avlasta urinblåsan, men på grund av brister i ordinationer, uppföljning och dokumentation går det inte att utesluta att insatserna har bidragit till att patienten fått bestående men på urinblåsans funktion.

- Händelsen har medfört både utbildningsinsatser samt uppdaterade skriftliga rutiner för att undvika att detta sker i framtiden. Bristerna bedöms undvikbara vilket medför att händelsen anmäls enligt Lex Maria, säger Göran Magyar.