Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick intensivvårdas efter för mycket vätska vid operation

Händelsen gäller en patient som genomgår en planerad gynekologisk operation på Hallands sjukhus Varberg.

Publicerad: 2023-11-09 (uppdaterad 2024-04-23)

Under ingreppet används utrustning för genomspolning av operationsområdet. Vätskebalansen för tillförd och återförd vätska beräknas både manuellt och via larm i utrustningen. På grund av bristande kommunikation och handhavande uppmärksammas det sent att patienten tagit upp för mycket vätska. Detta leder till behov av kortare intensivvård för att korrigera obalansen.

- Patienten svarade snabbt på behandlingen och kom inte till skada, men utsattes för en undvikbar risk med behov av intensivvård, säger Göran Magyar, chefläkare.