Webbplatser

Webbplatser ikon

Brister i diagnos av patient med allvarligt sjukdomstillstånd

Händelsen gäller en patient med flera sjukdomar som kommer akut till Hallands sjukhus Varberg och läggs in med misstänkt hjärtinfarkt, men andra orsaker till symtomen utreds inte.

Publicerad: 2023-11-30 (uppdaterad 2024-04-23)

Kompletterande undersökningar görs vid sjukhuset i Halmstad och de visar att patienten har ett annat allvarligt sjukdomstillstånd, som kräver annan typ av behandling. Efter akut operation på ett annat sjukhus får patienten fortsatt vård i Halmstad.

Efter några dagar bedöms hjärtsituationen stabil och patienten får komma till Varberg för vård särskilt inriktad på en stroke som patienten drabbats av efter operationen. Dagen efter avlider patienten, och bedömningen är att orsaken framför allt är det komplicerade hjärt-kärltillståndet.

– Genomgång och analys visar på brister i den primära diagnostiken. Även om patienten ändå behandlades förhållandevis snabbt, kan det inte uteslutas att ett snabbare omhändertagande kunnat påverka förloppet. Utredningen visar också förbättringsmöjligheter beträffande de bedömningar kring patientens vårdbehov som gjordes de sista dygnen, säger Göran Magyar, chefläkare.