Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick bestående synpåverkan efter missad stroke

Händelsen gäller en patient som söker akut på Hallands sjukhus Halmstad på grund av synförändringar, yrsel och illamående sedan en vecka tillbaka.

Publicerad: 2023-11-30 (uppdaterad 2024-04-23)

Tillståndet bedöms inledningsvis som en övergående syrebristsituation i hjärnan. Patienten läggs in för observation och skrivs dagen efter ut med lugnande besked. Fem dagar senare blir patienten inlagd på annat sjukhus på grund av stroke som gett bestående synpåverkan.

– De symptom som patienten ursprungligen sökte för kan mycket väl vara förenliga med ett strokeinsjuknande och enlig rutin ska detta utredas och uteslutas. Om detta hade skett hade patienten kunnat få adekvat behandling tidigare vilket inte kan uteslutas ha minskat risken för bestående men, säger Göran Magyar, chefläkare.