Webbplatser

Webbplatser ikon

Man avled efter felaktig diagnos av andningssvårigheter

Ärendet rör en man med tilltagande andningssvårigheter sen några dagar. Han tog kontakt med sin valda vårdcentral men fick ej tid där utan hänvisades till kvälls- och helgmottagningen.

Publicerad: 2023-12-21 (uppdaterad 2024-04-23)

Väl där bedömdes hans besvär bero på tidigare fraktur i revben och han fick lugnande besked. Väl hemma faller han dessvärre ihop i hjärtstopp och trots hjärt- och lungräddning gick hans liv inte att rädda.

– En mycket tragisk utgång där genomgång av händelseförloppet föranlett flera åtgärder i vården. Viktigt är att i varje ärende tänka på andra orsaker till patientens symtom än det mest uppenbara. Omhändertagandet på mottagningen har också behövt förändras för att säkerställa att något liknande inte händer igen, säger Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland.