Webbplatser

Webbplatser ikon

Rutin följdes inte för patient med blod i urinen

Ärendet gäller en man som sökte vårdcentralen för blod i urinen. Undersökning med provtagning visade inget avvikande och stafettläkaren planerade inte in någon uppföljning.

Publicerad: 2023-12-21 (uppdaterad 2024-04-23)

Enligt rutin för standardiserat vårdförlopp (SVF) borde det ha gjorts. Först vid ett besök något år senare uppmärksammades detta och remiss skickades till urologen. Lyckligtvis visade det sig inte vara någon tumör patienten drabbats av.

– Händelsen avspeglar en brist i handläggningen vid besöket och utredningen skickas till IVO för att få deras syn på händelsen, säger Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland.