Webbplatser

Webbplatser ikon

Utredning av patient med lågt blodvärde missades

Ärendet rör en patient som sökte till vårdcentralen på grund av yrsel och sömnproblem. Prover visade lågt blodvärde och behandling med järninfusion och järntabletter ordinerades.

Publicerad: 2023-12-21 (uppdaterad 2024-04-23)

Enligt rutin borde även utredning påbörjats för att ta reda på varför järnvärdet var lågt. Det här uppmärksammades först vid ett besök ett halvår senare på annan klinik. Det visade sig att patienten hade en tumör i tarmen, och hanteringen innebar drygt ett halvt års fördröjning innan diagnos sattes.

– Journalen avslöjar inte varför utredning inte fortskred, men anledning kan vara att flera var inblandade, och uppföljningen gjordes per telefon av annan läkare, säger Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland.