Webbplatser

Webbplatser ikon

Brister i vården för barn med cancer i lymfsystemet

Händelsen gäller ett barn som under en längre tid utvecklat psykiatriska och neurologiska symtom. Symtomen bedömdes initialt som psykiatriska och patienten remitterades till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Därefter remitterades patienten i omgångar till barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus, men de utredningar som genomfördes gav inte stöd för några kroppsliga orsaker.

Publicerad: 2024-02-28 (uppdaterad 2024-04-23)

När symtomen förvärrades och patientens tal- och rörelseförmåga påverkades genomfördes ytterligare undersökningar som visade tecken till förändringar i hjärnan och patienten remitterades till Drottning Silvias barnsjukhus. Utredningen där visade en ovanlig form av hjärninflammation som ofta har en koppling till cancersjukdom. Fördjupad utredning visade cancer i lymfsystemet. Efter korrekt diagnos har patienten fått verksam behandling och de neurologiska och psykiatriska symtomen har gått tillbaka.

Händelseanalysen visar att förloppet var svårbedömt och ovanligt, men att det funnits brister i vården. Utredningen drog ut på tiden, och provtagning som utfördes senare i förloppet var inte komplett. Tiden mellan remiss till barn- och ungdomsmottagningen på Hallands sjukhus och slutlig diagnos var cirka 16 månader. Efter korrekt diagnos har patienten fått verksam behandling och de neurologiska och psykiatriska symtomen har gått tillbaka.

Ola Blomqvist, chefläkare, konstaterar att bristerna fick stora negativa konsekvenser för barnet och familjen. Därför anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.