Webbplatser

Webbplatser ikon

Pojke fick vänta sju timmar på operation av testikelvridning

Fallet handlar om en pojke som sökte vård på akutmottagningen och undersökningen väckte misstanke om testikelvridning, något som bör föranleda operation utan dröjsmål.

Publicerad: 2024-02-28 (uppdaterad 2024-04-23)

En ny undersökning genomfördes av specialist inom urologi cirka 90 minuter senare när patienten inte hade några smärtor och någon vridning inte kunde ses. Istället tolkades besvären som en infektion.
Kompletterande undersökning med ultraljud beställdes som visade att det sannolikt ändå handlade om en testikelvridning och beslut fattades om att snabbt operera patienten. När operationen startade hade det gått sju timmar sedan den första bedömningen på akutmottagningen.

Vid en undersökning en månad efter operationen såg man att testikeln var skrumpen, sannolikt på grund av avstängt blodflöde. Eventuellt kan testikeln behöva opereras bort i framtiden.

– Den här typen av åkomma kan vara svårbedömd men enligt gällande rutiner får en ultraljudsbedömning inte fördröja handläggningen som det blev i det här fallet. Därför är bedömningen att patienten utsatts för en allvarlig vårdskada, säger Ola Blomqvist, chefläkare Hallands sjukhus.